Şirketimiz, 06.06.2000 tarihinde MEM Özel Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi olarak kuruldu. 2004 yılında çıkan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair yasaya uyum sağlayıp hizmetlerini sürdürmeye devam etti. 2007 yılında İstanbul Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri AŞ’yi devir alarak o tarihten itibaren faaliyetleri bu unvan altında sürdürmeye başladı. Halen Türkiye’nin genelinde özel güvenliğin her alanında hizmet verilmektedir. 25.06. 2010 tarihinde yurtdışında Kosova merkezli olmak üzere silahlı güvenlik, nakit taşıma hizmeti ve eğitim verebilecek faaliyet belgesi alınmıştır. İstanbul Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi üst düzeyde kalite standardına ulaşarak ulusal ve uluslararası alanda özel güvenlik, güvenlik danışmanlığı, koruma, eğitim, değerli evrak ve madeni nakilleri hizmetleri yürütmektedir.