Güvenlik

Zamanın akışı içinde giderek örgütlenerek, güvenliklerinin sağlanması için devlet yapısı içinde çeşitli birimler oluşturmuşlardır. Başlangıçta, daha ziyade askeri yapıdaki bu oluşumlar, bilahare iş bölümü ilkesi ve şehirleşmenin gelişmesi doğrultusunda, polis kuruluşları kurularak da gerçekleşmiştir. Zamanımızın modern bakışı içinde bir devletin güvenliği genel olarak ele alındığında, güvenlik, iç ve dış güvenlik olarak bir bütün olmakla birlikte, bunun sağlanması değişik kurumlara verilmiştir.

Denetim Hizmeti

Dışarıdan hizmet satın alınarak ve bu alanda yetişmiş uzman kişiler tarafından yerine getirilen bir denetimdir. Haberli ve habersiz olarak geçekleştirilir. Bu yolla hem Birim ve Şirketten hizmet satın alan yerlerin 5188 sayılı kanunla istenilen şartların yerine getirilip getirilmediği, hizmetin gereği gibi yapılıp yapılmadığı, görev başındaki özel güvenlik görevlilerinin görevlerini gereği gibi yapıp yapmadıkları, kılık kıyafetleri, iletişim yetenekleri ve eğitim seviyeleri düzeyi denetlenebilir.Ayrıca, çeşitli senaryo ve simülasyon eğitimleriyle o yerdeki güvenliğin istenilen düzeyde olup olmadığı da objektif ve uygulamalı olarak test edilip ölçülebilir.
İstanbul Özel Güvenlik Eğitim Hizmeti
Şirketimiz kesintisiz olarak Temel ve Yenileme eğitimlerini vermektedir. Ayrıca silahlı görev yapanlar için yıllık atış eğitimleri de verilmektedir. Danışmanlık-Denetim-Eğitim hizmetlerine bağımlı olarak, bu hizmetlerin verildiği yerlerde çeşitli senaryolu eğitimler, görev başı ve hizmet içi de verilmektedir. Bu konuda müşterinin talebi doğrultusunda özel güvenlik görevlileri için yaşanan örnek olayların analiziyle; Etkili iletişim, X-Ray ve Arama Detektörleri ve Şüpheli Paketler Eğitimi, Savunma Taktikleri Eğitimi, Gözlem ve Tanımlama Eğitimi ve benzerleri gibi özel eğitimler de verilmektedir.
Özel Güvenlik Şartları
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun özel güvenlik alanında görev yapacak Yönetici ve Özel Güvenlik Görevlilerinin belli bir tahsil düzeyinde olmaları yanında kanunda öngörülen Temel ve Yenileme eğitimlerinin alınmasını zorunlu kılmaktadır.
Danışmanlık Hizmeti
Güvenlik Danışmanlığı alanında uygulayıcıların yönetim, teknik, eğitim ve adli-hukuki alanlarda uzmanlaştıkları ifade edilmiştir. Danışmanlar, bir güvenlik operasyonunu değerlendirip bunların en iyi şekilde uygulanması için tavsiyede bulunan kişilerdir. Bu hizmet daha ziyade kilitler, alarm sistemi, talimatlar, personel görevlendirme ve eğitimi geliştirip/iyileştirecek tavsiyelerde bulunurlar. Onlar aynı zamanda, müşterilerine yönetim konusunda raporlar hazırlayarak güvenliğe ayrılan bütçe kaynaklarının yerinde kullanılması ve tasarruf edilmesi yönünde tavsiyelerde bulunurlar.
  • Risk analizinin yapılması,
  • Güvenlik-Koruma Plan ve Prosedürlerin Belirlenmesi,
  • Personel temini, teknik araç tedariki
  • Planın  uygulanmaya koyulması.
  • İç-Dış  denetimlerin yapılması.
  • Belirlenen eksik ve aksaklıkların düzeltilmesi.
  • Kriz yönetimi.
Kamera ve Alarm Sistemleri
Gelişen teknoloji ile elektronik güvenlik sistemleri tarafından sunulan hizmet sayesinde işletmelerin verimliliği ve performansı artmakta , işletmeyle ilgili doğru bilgi akışı sağlanmaktadır. Bunların sonucunda teknik hizmetlerin kalitesi, müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlamaktadır. Analog ve Digital sistemleri ev veya işyerinizde uyguluyoruz.
Fiziki güvenlik veya Güvenlik teknolojilerinin tek başına kullanılmasındansa bunları entegre bir şekilde kullanmanın, birinin diğerinin yerini dolduramayacağının bilincinde olduğumuzu, tek başına kullanılan bir güvenlik teknoloji ürününün suç oluştuktan sonra ancak faili (suçluyu) yakalamaya yarayacağını, oysa fiziki güvenlik hizmetleri ile desteklenen teknoloji sayesinde suçun oluşmasının önleneceğini önemle belirtmek isteriz.

Nakit Taşıma Hizmeti
Nakit Taşıma Hizmetleri (CIT) kapsamında TCMB para çekme/yatırma, şubeler arası nakit ve değerli kargo transferi, ATM nakit ikmal ve bakım, Mağaza ve Perakende zincirleri tahsilatı ve ithal edilen altınların İstanbul Altın Borsası’nda tescil edilmesine yönelik çözümler üretmektedir.
İstanbul Özel Güvenlik uluslararası standartlarda güvenlik önlemleri ve prosedürleri uygulayarak zırhlı araçlar ve silahlı güvenlik personelleri ile taşımaları gerçekleştirmekte ve müşterilerinin yüksek taşıma risklerini en aza indirerek işlerinin sürekliliğini sağlamaktadır.


Güvenlik hizmeti satın almak istiyorum. Ne yapmalıyım

Aşağıdaki formu doldurun sizi arayalım.
 
Daha fazla güvenlik aramayın. Çünkü her zaman azı olur. Ama sürekli seçenekleri değerlendirerek daha iyi güvenliği sağlamanın yollarını aramalısınız.
Brian Tracy
kolspersonel hizm. logo.bmpmühür Website Malware Scan